ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN LỚP THẠC SĨ BÁO CHÍ VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Xã hội thông tin ngày càng phát triển nên nhu cầu về nhân lực ngành Báo chí – Truyền thông chất lượng cao ngày càng tăng lên.
Việc có bằng Thạc sĩ để nâng cao kiến thức quản lý báo chí, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai⚡️
Viện Đào tạo Văn hóa, Nghệ thuật và Truyền thông mời quý vị điền vào Form khảo sát nhu cầu học Thạc sĩ Báo chí và Thạc sĩ Truyền thông sau đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPb-xnBvhB6BqND49NKsj_w_fWdMWkEJ1QO4YMS4Rs9A02OQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3TVrngmSr_oOFsPVAyeDEPoN-LuOreDy3N3YLYC8Z_N7krfxZoeWCri3k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *