Viện Đào tạo Văn hoá – Nghệ thuật & Truyền thông (ICAM)

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Số TK:

Về ICAM

Viện Đào tạo Văn hoá – Nghệ thuật & Truyền thông (ICAM) có đội ngũ cán bộ chuyên môn là những Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, Nhà Giáo Ưu đầu ngành…

Viện ICAM cam kết chuẩn Quốc gia và Quốc tế về chất lượng cao của các chương trình Đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác của Viện.

Gởi cho chúng tôi